Forest Man

Lars Larsen's blog

Det små, ja mikrolivet, är livets centrum

Publicerad 2019-07-31 13:07:00 i Drugs, Imprisonment, Microlife philosophy, The small things,

(skrivet på psyket i Norge, i maj)
 
Tänk att hitta en teori som gör att allt i ditt huvud faller på plats, alla pusselbitarna i livets gåtpusselspel faller på plats. För mig var min mikrolivsfilosofi en sådan teori. Den löste särskilt de religiösa gåtorna, med andevärlden, himmel och helvete. Alla paradoxer och motsägelser försvann i ljuset av denna teori. I ett år har denna teori hållit. Hållit allt tvivel och alla anfäktelser. Något av kärnan i denna teori är att något inte är mindre levande, kraftigt och verksamt, bara för att det är litet. En skalbagge i gräset får människans livskraft att blekna. Snarare är det tvärtemot. Livets centrum är i mikrolivet, det hämtar sin kraft från det. Det får inte sin kraft utifrån, från det stora, men innifrån, från det lilla. Troheten hos en människa avgörs också i det små. När människans medvetande utvidgar sig, genom t.ex. vissa droger, blir man också medveten om det lilla, mikroprosesserna. Det kan vara en skrämmande upplevelse. Det lilla har en sådan kraft, är så levande. Åratal av isolering i en isoleringscell har samma verkan. Frukta därför inte fångenskapen, kraften i det små skal visa sig för dig, så att du fröjdar dig övre minsta lilla insekt, ja över gåvan att få existera. 

Om

Min profilbild

Lars Larsen

Born 1984 in Finland, Norwegian, lives in Österbybruk, Sweden, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such), is also called "The monk" ("munken", he is monk in a self-founded monastery order, "Den Heliga Naturens Orden", "The Order of the Holy Nature"), he calls himself "Forest Man Snailson" (Skogsmannen Snigelson) because of certain strong ties to Nature and the animals, founded among other things through many years of homelessness living in tent, cot, cave and several huts in the Flaten Nature Reserve and the Nacka Reserve outside of Stockholm. He debuted as a poet in 2007 with "Över floden mig" ("Across the river of me"), published by himself, he has also published an ecotheological work, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (Animalistic theology. The return of paradise") on Titel förlag 2010. He has published the poem collection "Naturens återkomst" (The return of Nature) on Fri Press förlag 2018 together with Titti Spaltro, his ex-girlfriend. Lars' professions are two, cleaner and painter (buildings). Before he was homeless, but right now he lives in Österby boende, a group home for mental patients 45 km northeast of Uppsala. His adress is: Harviksvägen 6A, 74830 Österbybruk, Sverige. One can reach him in the comments section on this blog. His texts on this blog are without copyright, belonging to "Public Domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela