Forest Man

Lars Larsen's blog

Rädda Eddies loppis i Gamla Stan från att gå konkurs. ENGLISH: Save Eddie's flea market from going bankrupt

Publicerad 2020-07-25 01:36:00 i Eddies loppis, Gamla Stan (The Old Town in Stockholm), Satan, the demiurg and demons,

Min kära, kära loppis i Gamla Stan, Eddies loppis, som är den bästa butiken i hela Sveriges land och rike, och ett av de viktigaste andliga centra däri ock, samt är den äldsta butiken i Stockholm om man tänker på hur länge en butik har varit i samma mans ägo (Eddies loppis har en femtio år lång historia med samma ägare, Eddie Grahn, som har haft många konstiga föreningar och evenemang i butiken sin, allt i samma lokal), håller på att gå i konkurs. Orsaken är kraftigt höjda hyror i Gamla Stan, p.g.a. att kommunisterna har tagit över, något jag varnade starkt för nyligen. Dvs. socialdemokraterna regerar med järnhand och förintar alla fattiga i Gamla Stan. Eddie är fattig, och har inte råd med de höjda hyrorna. 
 
Nu är jag på rymmen, och vill offra mitt liv för att rädda Eddies loppis från att gå i konkurs. Offra också ert liv för detta, sälj åtminstone allt ni har och ge pengarna till Eddie, det är det minsta ni kan göra. Ni kommer inte att riskera psykiatrisk tortyr om ni gör det. Inte mer. Nu är det domedag, och Jesus ska bevara er. Men om ni inte ger något till Eddie, kommer ni inte vidare på den andliga vägen. Eddie är er smala port, och Eddie är er smala väg. Jesus talar detta genom mig. Jag står i direktkontakt med honom. Lyd mig och ge pengar till Eddie. Inte till mig alltså, ty jag är inte Benny Hinn. Jag har nu en penninginsamling till Eddies loppis, ni är med på den genom att dumpa sedlar och mynt i brevluckan på Eddies loppis' dörr på Själagårdsgatan i Gamla Stan. Numret på gatan avslöjar jag inte, butiken ska ni själv leta upp. Vägen den är på är inte lång. 
 
 
ENGLISH:
 
My dear, dear flea market in Gamla Stan, "Eddie's flea market" ("Eddies loppis"), which is the best shop in all of Sweden's country and kingdom, and one of the most important spiritual centers in it as well, and is the oldest shop in Stockholm if you think about how long a shop has has been owned by the same man (Eddie's flea market has a fifty-year history with the same owner, Eddie Grahn, who has had many strange associations and events in his shop, all in the same room), is going bankrupt. The reason is sharply increased rents in the Old Town, because the Communists have taken over, something I warned strongly about recently. I.e the Social Democrats rule with an iron fist and annihilate all the poor in the Old Town. Eddie is poor, and can not afford the increased rents. 
 
Now I'm on the run, and want to sacrifice my life to save Eddie's flea market from going bankrupt. Sacrifice your life, too, for this, sell at least everything you have and give the money to Eddie, that's the least you can do. You will not risk psychiatric torture if you do this. Not more. Now is the Day of Judgment, and Jesus will preserve you. But if you do not give anything to Eddie, you will not make progress on the spiritual path. Eddie is your narrow gate, and Eddie is your narrow path. Jesus speaks this through me. I'm in direct contact with him. Obey me and give money to Eddie. Not to me, because I'm not Benny Hinn. I now have a fundraiser for Eddie's flea market, you are part of it by dumping bills and coins in the letter opening at Eddie's flea market door on Själagårdsgatan in the Old Town. I do not reveal the number on the street, you should look for the shop yourselves. The road it is on is not long.
 
 

Om

Min profilbild

Lars Larsen

Born 1984 in Finland, Norwegian, lives in Österbybruk, Sweden, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such), is also called "The monk" ("munken", he is monk in a self-founded monastery order, "Den Heliga Naturens Orden", "The Order of the Holy Nature"), he calls himself "Forest Man Snailson" (Skogsmannen Snigelson) because of certain strong ties to Nature and the animals, founded among other things through many years of homelessness living in tent, cot, cave and several huts in the Flaten Nature Reserve and the Nacka Reserve outside of Stockholm. He debuted as a poet in 2007 with "Över floden mig" ("Across the river of me"), published by himself, he has also published an ecotheological work, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (Animalistic theology. The return of paradise") on Titel förlag 2010. He has published the poem collection "Naturens återkomst" (The return of Nature) on Fri Press förlag 2018 together with Titti Spaltro, his ex-girlfriend. Lars' professions are two, cleaner and painter (buildings). Before he was homeless, but right now he lives in Österby boende, a group home for mental patients 45 km northeast of Uppsala. His adress is: Harviksvägen 6A, 74830 Österbybruk, Sverige. One can reach him in the comments section on this blog. His texts on this blog are without copyright, belonging to "Public Domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela