Forest Man

Lars Larsen's blog

1. Johannes brev, kap. 5, del 3

Publicerad 2021-01-31 16:38:00 i Commentaries to New Testament books, Faith and trust, Gnosticism and theosophy, God's incarnation, Jesus, The death and resurrection of Jesus,

(fortsättning följer, om Gud vill och jag orkar och lever)
 
(jag har skrivit här förr att 1917 års bibelöversättning är den bästa svenska, men Helge Åkesons översättning är faktiskt mycket bättre)
 
 
Kapitel 5, v. 6-9:
 
  6.  Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, icke
      med vattnet allenast, utan med vattnet och blodet.  Och Anden är
      den som vittnar, eftersom Anden är sanningen.
7. Ty tre äro de som vittna:
8. Anden, vattnet och blodet; och de tre vittna ett och detsamma.
9. Om vi taga människors vittnesbörd för gott, så må väl Guds vittnesbörd vara förmer. Detta är ju Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin Son.


Min kommentar: Det här är en av de mest gåtfulla passagerna i Nya Testamentet. Vad menas
med vattnet och blodet? Många förklaringar har lagts fram, bl.a. att det skulle syfta på det vatten
och blod som kom ut ur Jesu sida när han genomstangs av soldatens spjut på korset. Jag tror
inte det, det verkar för långsökt. Johannes kan ha haft det i åtanke, men jag tror inte det är huvud-
meningen. Istället tror jag det syftar på Jesu dop och Jesu död, begynnelsen och slutet på Jesu
verksamhet på jorden. Och varför Johannes skriver "icke med vattnet allenast, utan med vattnet
och blodet", beror på att han skrev mot kristna gnostiker som menade att det gudomliga Ordet
förenade sig med Jesus i hans dop, men lämnade honom i Getsemane trädgård. Mot detta skrev
alltså Johannes att Kristus också kom genom blodet, genom sin död, dvs. det skedde ingen
sådan separation av det gudomliga Ordet från Jesus i Getsemane.

Anden som vittnar kan vara den Ande som i form av en duva sänkte sig över Kristus vid hans
dop och vittnade "Du är min älskade Son; i dig har jag funnit behag" (Luk.3:22), men det kan också
vara Anden som utgöts på pingstdagen och fick apostlarna att vittna om Kristus. Så då blir det att
det är Jesu dop, Jesu korsfästelse och pingstdagen som huvudsakligen vittnar om att Jesus är
Guds Son. Och det är alla historiska händelser bevittnade av ögonvittnen, som exegeten Richard
Bauckham gillar att tala om. Hur mycket mer bör vi då icke tro Guds vittnesbörd, då vi lätt sätter
tilltro till människors vittnesbörd? Johannes går här i sitt brev samma ärende som i sitt evangelium,
där han i slutet säger: “Många andra tecken som inte är nerskrivna i denna bok gjorde Jesus
inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds
Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.” Joh 20:30-31
 

Om

Min profilbild

Lars Larsen

Born 1984 in Finland, Norwegian, lives in Österbybruk, Sweden, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such), is also called "The monk" ("munken", he is monk in a self-founded monastery order, "Den Heliga Naturens Orden", "The Order of the Holy Nature"), he calls himself "Forest Man Snailson" (Skogsmannen Snigelson) because of certain strong ties to Nature and the animals, founded among other things through many years of homelessness living in tent, cot, cave and several huts in the Flaten Nature Reserve and the Nacka Reserve outside of Stockholm. He debuted as a poet in 2007 with "Över floden mig" ("Across the river of me"), published by himself, he has also published an ecotheological work, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (Animalistic theology. The return of paradise") on Titel förlag 2010. He has published the poem collection "Naturens återkomst" (The return of Nature) on Fri Press förlag 2018 together with Titti Spaltro, his ex-girlfriend. Lars' professions are two, cleaner and painter (buildings). Before he was homeless, but right now he lives in Österby boende, a group home for mental patients 45 km northeast of Uppsala. His adress is: Harviksvägen 6A, 74830 Österbybruk, Sverige. One can reach him in the comments section on this blog. His texts on this blog are without copyright, belonging to "Public Domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela