Forest Man

Lars Larsen's blog

1. Johannes brev, kap. 5, del 2

Publicerad 2021-01-20 21:26:00 i Commentaries to New Testament books, Critique of civilization, Ecotheology, Faith and trust, Jesus, Nature mysticism, Nature romanticism, The animals, The essence of civilization,

(fortsättning följer, om Gud vill och jag orkar och lever)
 
(jag har valt att använda mig av den bästa svenska bibelöversättningen, den från 1917)
 
 
Kapitel 5, v. 4-5:
 
4.  Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen; och detta är
      den seger som har övervunnit världen: vår tro.
5. Vilken annan kan övervinna världen, än den som tror att Jesus är Guds Son?


Min kommentar: V. 4: Vad menar aposteln Johannes med att övervinna världen? I sitt brev
använder han uttrycket "världen" genomgående för att beteckna den nuvarande världs-
ordningen, grundordet på grekiska är "kosmos" och kan betyda ungefär "ordningen". Det är
således det onda världssystemet, civilisationen, han syftar på med ordet i sitt brev. Det är
också helt logiskt att anta det när vi skall tolka vad det betyder att övervinna världen. Det
är inte den stora världen, kosmos eller jorden vi ska övervinna, utan civilisationen. Så vad
innebär det att övervinna civilisationen? Det kan knappast betyda att leva helt utanför
civilisationen, ty då skulle ingen av oss vara födda av Gud. Kan det betyda att vårt hjärta
inte hänger vid civilisationen? Att vi inte har civilisationens Ande, utan Naturens Ande, Guds
Ande istället? Jag tror det. Vi har då en annan Ande än vanliga människor som inte tror
på Gud. Vi har samma Ande som bor i fåglarna och hundarna och änderna. Samma oskulds-
fulla, rena Ande, som bor i paradiset, där fåglarna lever. Ska vi gå ut ur civilisationen, måste
vi göra självmord, så det kan inte betyda det, men vad kännetecknar en sådan människa
som inte har civilisationens Ande, utan Guds och Naturens Ande? Den människan lever inte
för materialistiska värden, utan för Himmelriket. Och det syns i hans livsstil. Det blir en enkel
livsstil, där man bara har det mest nödvändiga för att klara sig i den här världen. Då över-
vinner man civilisationen. Och enligt Johannes är det tron som övervinner civilisationen.
Vi måste ha tro på Gud för att inte rivas med i materialismen, vi måste ha våra andliga
ögon öppnade, så vi ser Guds rike, så vårt inre är riktat mot Guds rike. Alla som är födda
av Gud har detta kännetecken, enligt Johannes, och det är en radikal förkunnelse.

V. 5: Om vi tror att Jesus är Guds Son, alltså Gud själv, då övervinner vi världen, enligt
Johannes. Tänk vad radikalt. Tänk vad Johannes då lägger i ordet tro. Inget blott för-
santhållande då. Nej, så otroligt mycket mer. Säkert har ordet tro i Johannes öron en
klang av hängivelse, överlåtelse, trohet. Det grekiska ordet för tro, "pistis", kan ju betyda
både tro och trohet. Finns det verkligen en sådan kraft i att verkligen tro hängivet att Jesus
är Gud? Ja. Det är skillnaden mellan liv och död. Det är evangeliets kärna. Att Gud blev
människa och kom för att frälsa oss. Är han vår Gud på allvar, då är han vår Herre också,
och då leder han oss ut ur civilisationens Ande, ty vi lyder hans befallningar. Rannsaka
dig själv om din tro är av detta slag, och inte blott och bart ett försanthållande. Är Jesus din
Herre och Gud i praktiken? Har du fått en annan Ande än civilisationens, världens Ande?


 
 

Om

Min profilbild

Lars Larsen

Born 1984 in Finland, Norwegian, lives in Österbybruk, Sweden, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such), is also called "The monk" ("munken", he is monk in a self-founded monastery order, "Den Heliga Naturens Orden", "The Order of the Holy Nature"), he calls himself "Forest Man Snailson" (Skogsmannen Snigelson) because of certain strong ties to Nature and the animals, founded among other things through many years of homelessness living in tent, cot, cave and several huts in the Flaten Nature Reserve and the Nacka Reserve outside of Stockholm. He debuted as a poet in 2007 with "Över floden mig" ("Across the river of me"), published by himself, he has also published an ecotheological work, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (Animalistic theology. The return of paradise") on Titel förlag 2010. He has published the poem collection "Naturens återkomst" (The return of Nature) on Fri Press förlag 2018 together with Titti Spaltro, his ex-girlfriend. Lars' professions are two, cleaner and painter (buildings). Before he was homeless, but right now he lives in Österby boende, a group home for mental patients 45 km northeast of Uppsala. His adress is: Harviksvägen 6A, 74830 Österbybruk, Sverige. One can reach him in the comments section on this blog. His texts on this blog are without copyright, belonging to "Public Domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela