Forest Man

Lars Larsen's blog

Delta. Tidskrift för litteratur och återknytning till Naturen. Nr. 1/2020 (3 Årg.)

Publicerad 2020-06-28 09:43:00 i Autobiographical notes, The journal "Delta. Tidskrift för litteratur och återknytning till naturen",

(avskrift av manuskript skriven för hand med kulspetspenna och sirligt dekorerad)
 
(manuskriptet är inte helt klart ännu. Bidrag mottages från alla och publiceras efter censur. Deadline för publiceringen av detta manuskript är 7.7. 2020. Deadline för insända bidrag är 1.7. 2020. Betänk detta Fredrik Vesterberg. Du måste sända in ditt bidrag, annars godkänns det inte. Sänd till msafig1(at)gmail.com. Använd/låna andras mejl om ditt är hemligt. Om du Fredrik inte vill följa mina publiceringsregler, betyder det att dina bidrag inte är viktiga varken i mina ögon eller i dina egna)
 
* * *
 
 
Juni 2020
 
 
* * * 
 
 
"Min Son! Om du tar emot mina ord och gömmer mina bud hos dig...." (Ordspr. 2,1) (dvs. deltar)
 
 
* * * 
 
 
Var där intet styre är, faller folket. Ordspr. 11, 14. Och i envar församling där det fattas en av Gud auktoriserad Styrka, vill det hela upplösas i oordning och kaos.
 
(Tidskriften "Skjulte Skatte", Nr. 7, Juli 1938, övers. från norskan av L.L.)
 
Kommentar av L.L.: "Djävulen äter upp sig själv, m.a.o."
 
 
* * * 
 
 
I din dagliga tjänst skall du förbinda med det kroppsliga arbetet uppmuntrande ord, för att visa kärlek mot dem du tjänar. Då skall din tjänst bli välbehaglig, kryddad med salt.
 
(Basilius den Store, kyrkofader från 300-talet enligt klassisk tideräkning i väst)
 
(Tidskriften "Skjulte Skatte" Nr. 6, Juni 1938, övers. från norskan av L.L.)
 
Kommentar av L.L.: En kärninsikt för Amoristkyrkan i Stockholm, som jag tillhör. Vi bör vara hövliga och artiga mot alla, även våra fiender, visa respekt mot alla, även våra fiender, och vara rika på uppmuntrande ord, även mot våra fiender och våra slavdrivare. Amen. Amen. 
 
 
* * * 
 
 
Det vadar ner

Det vadar ner i min havets ljusa,
mossar längs kanterna stilla och bröst,
det naglar ner i min havets susa,
i min havets susa röst.

Det klipprar ner i min armens mjuka,
kvinnar längs kanterna sandsus och spröd,
det klamrar ner i min armens kruka,
i min armens kruka stöd.

Det videungar min vinterns hjärta,
havar längs kanterna mossa och mjuk,
det mammar ner i min vinterns svärta,
i min vinterns svärta duk.

Det strandar in till min änders fäder,
världar längs kanterna märken och matt,
det vadar in till min änders fäder,
till min änders fäder att.

(Lars Larsen, ur diktsamlingen "Naturens återkomst" 2018)

 

* * *

Ja måst ha det lite trevligt.
Man kan trevla sig lite hää.
Sen nä man ha trevla sig lite hää.
Kan man treva sig lit uti dää.

(L.L.)

 

* * *

 

En mängd vittnesbörd gick i den melodin att de var Gud innerligen tacksamma för att få lov att ha fått ljus, dvs. insikt, att de hade lärt att älska Guds bud, att det inte var träldom för dem att göra Guds vilja, utan deras hela lust. 

(J.O.S.)

(Tidskriften "Skjulte Skatte", Nr. 12, December 1938, övers. från norskan av L.L.)

 

* * * 

 

Glöm inte, när du är samman med andra, hemma eller borta, att föreslå bön. Alla har gott av det, många kommer att vara tacksamma för det, och vissa går och väntar på det. 

(Tidskriften "Skjulte Skatte", Nr. 5, Maj 1938, övers. från norskan av L.L.)

 

* * * 

 

Du skal aldrig tro att Jesus kan förvandla din kropp så att den blir lik hans härlighetskropp, om synden härskar över den nu, ty det går efter lagar.

(Sigurd Bratlie)

(Tidskriften "Skjulte Skatte", Nr. 2, Februari 1938, övers. från norskan av L.L.)

 

* * *

 

Jag umgås med själar som av hjärtat söker att vandra med Gud i sitt inre liv, och till dem har jag aldrig med ett ord nämnt om böcker som jag själv har låtit trycka, eftersom jag icke har ansett detta för att vara tjänligt. 

(Gerhard Tersteegen)

(Ur ett brev av Tersteegen publicerat i Tidskriften "Skjulte Skatte", Nr. 3, Mars 1938, övers. från norskan av L.L.)

 

* * * 

 

Skaffa dig genom en god livsstil en buffert-skatt, så att du kan hitta dolda rikedomar på nödens dag. 

(Tidskriften "Skjulte Skatte", Nr. 5, Maj 1938, övers. från norskan av L.L.)

Kommentar av L.L.: Lathet är från Djävulen. Bli flitig som en myra. Särskilt på Domens Dag. Inte minst, lär dig språk. 

 

* * * 

 

Vi lever som i en skog för oss själva i stillhet utanför lägret, utanför allt och alla. Här mognas vi för himlarnas rike, Gud till ära och pris. Vi önskar ej att ha det på annat vis. 

(J.O.Smith)

(Tidskriften "Skjulte Skatte", Nr. 7, Juli 1938, övers. från norskan av L.L.)

 

* * *

 

Hur dock tiden flyger snabbt hän över evighetens hav.

(J.O.S.)

(Tidskriften "Skjulte Skatte", Nr. 8, Augusti 1938, övers. från norskan av L.L.)

 

* * * 

 

Efter mötena hade vi samtal oss emellan tills långt ut på natten. Och då fick vi ljus, dvs. insikt, och kraft till de nästa mötena. Ja, Guds Ord skapar intressen så kroppen nästan inte kan följa med. Så har Guds präster det. 

(J.O.S.)

(Tidskriften "Skjulte Skatte", Nr. 10, Oktober 1938, övers. från norskan av L.L.)

Kommentar av L.L.: "Guds präst" är ett uttryck som "vandrarprästen" David Petander (1875-1914) använde om sig, och som J.O.Smith, en Petander-lärjunge, övertog i sin vokabulär. 

Sena "eftermöten" i form av "samtalsmöten" har alltid karaktäriserat församlingen "Smiths vänner", J.O.Smiths anhängare, särskilt i de första väckelsetiderna. 

 

* * *

 

Antikrist är laglös - Kristus är full av lagar och bud.

(Tidskriften "Skjulte Skatte", Nr. 10 1938, övers. från norskan av L.L.)

Kommentar av L.L.: Tycker du att denna aforism är tung och kravfylld, som träldom, har du genast avslöjat dig för mig, att du inte älskar Jesus och inte heller Mose eller Kung Carl XVI Gustaf. Då är du antagligen inte frälst, ty frälsta älskar Jesus och det han säger till dem. Nu är nådatiden förbi, frälst kan man ej längre bli (den tiden tog slut 1.2.2020), ty domedagsbasunen, den Siste Guds Basun, har ljudit, tydligt och obönhörligt med Corona. Vad återstår att göra? Du bör hängas eller sättas i giljotinen, ty nåt hopp för dig om himlen finns ej mer, bara om mikrolivsfrälsning efter Tusenårsrikets slut (läs om den i E.J.Ekmans bok "Evangelii fullhet och de ändlösa straffen" från 1903). Och om du nu skiter i allt och fortsätter vara ond, blir dina straff bara strängare och strängare. 

 

* * * 

 

Jobs bok 19, v. 11,12

"Han låter sin vrede bränna mot mig och aktar mig som sin fiende. Han härflockar kommer allihop och röjer sig väg mot mig, och de slår läger runt om mitt tält."

Kommentar: Det är inte många Gud kan bearbeta på detta sätt. De tål det ej. Därför kan heller inte många uppnå att bli ett sådant ärans kärl som Job blev.

(Madame Guyon)

(Tidskriften "Skjulte Skatte", Nr. 11, 1938, övers. från norskan av L.L.)

Kommentar av L.L.: Ta det som en ynnest av Gud att du blir satt på hårda prövningar i Herrens krig, det betyder att du inte är vägd och befunnen för lätt. Skryt över dina prövningar som självaste ärkefinnen från Skogarna i mittfinland, Aki Mäkäläinen. Skriv upp hans namn. Han är ett finskt helgon och en martyr ock. 

 

* * *

 

Man ljuger för Guds folk, ty man vet att de flesta av dem gärna vill slippa billigt undan.

(Elias Aslaksen) 

(Tidskriften "Skjulte Skatte", Nr. 12, 1938, övers. från norskan av L.L.)

Kommentar av L.L.: Ett lätt liv i synden blir det med världslighet. Att följa Kristus är tungt för kött (syndig natur i oss) och lekamen (kropp). Dock älskligt för anden. 

 

* * *

 

Skulle predikanterna tala sanning, således som Paulus säger, då blevo de bara mottagna av de som älskar Gud högre än sina lustar, och därvid blevo det mindre folk, mindre pengar och mindre jordisk härlighet. Men så blev det som ersättning himmelsk härlighet istället!

(Elias Aslaksen i samma artikel som utdraget ovan)

Kommentar av L.L.: Idag går det bara att bli frälst om man ger alla sina pengar och all sin egendom till Greenpeace och klär sig i loppor och lus i gråt och bot. Därför är nådatiden i praktiken slut, ty ingen kan detta som ej redan är frälst. 

 

* * * 

 

Flera bröder vittnade om att bli testad som man testar varje länk i en kedja, därefter sätts hela kedjan i sträck. Är en enda länk i kedjan färdig att brista, då tål inte hela kedjan mer sträck än den enda länken. Har vi många starka sidor, men en svag, så tål vi inte mer än det vi kan bära på den svaga sidan. 

(J.O.S.)

(Tidskriften "Skjulte Skatte", Nr. 12, December 1938, övers. från norskan av L.L.)

 

* * *

 

Tacksägelsesång

 

1. Jag tackar dig käre Herre,
    För vad du har givit mig.
    Välsignelser, o så många.
    De kan icke räknas, nej.
    Din kärlek den mig omsluter.
:/: O, Herre, jag fattar ej. :/:

Refr: Jag tackar för solljusa dagar,
För prövningens mörka natt.
Ja, allt till mitt bästa gagnar,
Jag tackar, jag tackar för allt. 

2. Jag tackar dig kära Herre,
    För oket du mig beskärt,
    Att böja min vilja, Herre,
    Det har genom allt jag lärt,
    Du glädje mig ger i hjärtat,
    :/: Och allt blir för mig så kärt. :/:

3. Mitt liv är i dina händer.
    O, Herre jag tackar dig.
    Du allt till det goda vänder
    som möter mig på min stig.
    Jag tackar för allt du sänder
    :/: Det bästa det är för mig. :/:

(Ingrid Bekkevold, dvs. min mors fars mor)

 

www.amorism.cc

www.larslars.blogg.se

____________________________________________________________________

"Delta" utges av Lars Larsen, Stockholm. Tidskriften utkommer hackigt p.g.a. penningbrist, önskemål är 4-6 ggr. varje år. Tidskriften är gratis. Bidrag välkomnas. Allt. Mejla dem till msafig1(at)gmail.com

_____________________________________________________________________

                                                  Eget tryckeri, Sthlm

Om

Min profilbild

Lars Larsen

Born 1984 in Finland, Norwegian, lives in Österbybruk, Sweden, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such), is also called "The monk" ("munken", he is monk in a self-founded monastery order, "Den Heliga Naturens Orden", "The Order of the Holy Nature"), he calls himself "Forest Man Snailson" (Skogsmannen Snigelson) because of certain strong ties to Nature and the animals, founded among other things through many years of homelessness living in tent, cot, cave and several huts in the Flaten Nature Reserve and the Nacka Reserve outside of Stockholm. He debuted as a poet in 2007 with "Över floden mig" ("Across the river of me"), published by himself, he has also published an ecotheological work, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (Animalistic theology. The return of paradise") on Titel förlag 2010. He has published the poem collection "Naturens återkomst" (The return of Nature) on Fri Press förlag 2018 together with Titti Spaltro, his ex-girlfriend. Lars' professions are two, cleaner and painter (buildings). Before he was homeless, but right now he lives in Österby boende, a group home for mental patients 45 km northeast of Uppsala. His adress is: Harviksvägen 6A, 74830 Österbybruk, Sverige. One can reach him in the comments section on this blog. His texts on this blog are without copyright, belonging to "Public Domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela