Forest Man

Lars Larsen's blog

Förord till min bok "En kristen teosofi"

Publicerad 2020-11-14 15:36:00 i Gnosticism and theosophy, Jakob Böhme, My books, Mystics and mysticism, Nature mysticism,

Nyligen färdigställde jag en ny bok, "En kristen teosofi" (den finns att läsa på Internet Archive, fritt, här), av redigerade gamla blogginlägg från denna blogg. Boken har 295 sidor. Här kommer förordet till boken, från boken:
 
"Det här är tredje delen i min serie helhetsvyer över den kristna 
tron. Första delen var ”Djurisk teologi. Paradisets återkomst” 
på Titel Förlag 2010, andra delen var ”Systematisk teologi. Ett 
försök till ekologisk helhetsåskådning” från 2019, och det här 
är tredje delen. Jag skriver denna tredje del som lärjunge till 
den kristne gnostikern Jakob Böhme, som också utformade en 
kristen teosofi. Och då använder jag namnet teosofi i dess äldre 
bemärkelse, såsom termen användes före mitten av 1800-talet, 
innan Teosofiska Samfundet bildades 1875. Jag använder det 
såsom det har gett namn på den kristna spekulationen hos 
Paracelsus, Jakob Böhme, John Pordage, Antoinette 
Bourignon, Jane Leade, Emanuel Swedenborg, Louis Claude 
de Saint-Martin, Friedrich Christoph Oetinger, Franz Xaver 
von Baader, Vladimir Solovjev, Nicolaj Berdjajev. Dessa 
namn är de mest kända bland de kristna teosoferna, men det 
finns otaliga fler. 

Jag har föga till övers för teosofi i den bemärkelse som den har 
kommit att betyda inom religionen teosofi, såsom den odlas 
inom Teosofiska Samfundet. 

Det här är kristen mystik och esoterism, och dess yttersta rötter 
står att finna i den judiska gnosticismen på Jesu tid. Jag är på 
många sätt en lärjunge till gnostikerna, men helt på kristen 
grund. 

Verket består av redigerade blogginlägg från bloggen ”Forest 
Man”, en engelsk-svensk teologisk blogg som jag började 
driva sommaren 2019, och som jag driver fortfarande. Vissa 
artiklar på bloggen är skrivna på engelska, och vissa på 
svenska. Jag låter de engelska artiklarna stå som de är skrivna,
utan att översätta dem, litande på att läsarna är så pass bildade att de klarar min engelska, som är enkel. Jag har inom varje ämne sakta utvecklat mina tankar, så att de i kapitlets slut inte nödvändigtvis stämmer överens med de i början av kapitlet. Således är artiklarna i tidsföljd i varje ämne, i den ordning jag skrev dem på bloggen. Flera av tankarna i texterna har jag redan lämnat bakom mig, så fort utvecklar sig mina tankar. De flesta kapitlen är skrivna i psykos, i en otroligt kreativ fas i mitt liv, så det har blivit mycket tankediktning. Därav alla konstigheter. Men jag fascineras ändå, trots att jag inte alltid håller med längre, av den gigantiska tankebyggnaden, ty den är mystisk och djup. Jag yttrar mig ofta om sånt vi inte kan veta, och jag har tagit med alla konstigheter, ty jag menar det är bättre att ha en hypotes om det outsägliga än att inte ha något alls. En hypotes är något att ta avstamp ifrån, något att kritisera, och alla hypoteser behövs, alla hypoteser gör världen en tjänst. Därför låter jag denna mäktiga teosofiska tankebyggnad som jag byggt, stå som den blev byggd, att åskådas och beundras som ett diktverk, med förfelade domedagsdatum och allt, utan anspråk. Det är viktigt, jag har inte haft några större anspråk med denna byggnad. Jag har hela tiden varit medveten om att jag diktar, och på hur skör is jag träder. Då faller man lätt igenom, men bättre är att man åtminstone har försökt gå på isen för att rädda sanningen in i vår tid. Jag hoppas detta verk får verka till att utdjupa den kristna tron hos sina läsare, trots sina uppenbara brister och diktande av sanningen, som i själva verket är att ljuga efter noter. Lars Larsen, Stockholm, 12.11.2020"
 

Om

Min profilbild

Lars Larsen

Born 1984 in Finland, Norwegian, lives in Österbybruk, Sweden, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such), is also called "The monk" ("munken", he is monk in a self-founded monastery order, "Den Heliga Naturens Orden", "The Order of the Holy Nature"), he calls himself "Forest Man Snailson" (Skogsmannen Snigelson) because of certain strong ties to Nature and the animals, founded among other things through many years of homelessness living in tent, cot, cave and several huts in the Flaten Nature Reserve and the Nacka Reserve outside of Stockholm. He debuted as a poet in 2007 with "Över floden mig" ("Across the river of me"), published by himself, he has also published an ecotheological work, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (Animalistic theology. The return of paradise") on Titel förlag 2010. He has published the poem collection "Naturens återkomst" (The return of Nature) on Fri Press förlag 2018 together with Titti Spaltro, his ex-girlfriend. Lars' professions are two, cleaner and painter (buildings). Before he was homeless, but right now he lives in Österby boende, a group home for mental patients 45 km northeast of Uppsala. His adress is: Harviksvägen 6A, 74830 Österbybruk, Sverige. One can reach him in the comments section on this blog. His texts on this blog are without copyright, belonging to "Public Domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela