Forest Man

Lars Larsen's blog

Onlinekurser i Öfverby klosterskola under läsåret 2021

Publicerad 2020-12-29 17:28:00 i Church History, Commentaries to New Testament books, Education, History of theology, Öfverby kloster, Öfverby klosterskola,

(Obs! Jag har inte orkat fortsätta med denna skola)
 
(våra läsår är inte vårtermin och hösttermin, utan ett år om gången, börjande från nyår)
 
 
Systematisk teologi
 
Kursen "Johann Tobias Beck och biblicismens teologi",  2,5 studiepoäng
 
Kurslitteratur:
 
 -Johann Tobias Beck: "Kristliga tal" 1922, 664 s. 
 
Tentamina: En godkänd uppsats om J.T.Becks och biblicismens teologi på minst 2 A4-sidor, font 12, radavstånd 1,5. Om uppsatsen godkänns, publiceras den på Lars Larsens blogg Forest Man. 
 
Lärare: Lars Larsen
 
 
Kursen "Läran om Gud" 2,5 studiepoäng
 
Kurslitteratur: 
 
-Romano Guardinis "The living God", 1997, 164 s. Skapa ett konto på Internet Archive, så du kan låna den. 
 
-Marcus J. Borg, Ross Mackenzie (ed.): God at 2000, 2000, 184 s. 
 
 
Tentamina: En godkänd uppsats om Gud på minst 2 A4-sidor, font 12, radavstånd 1,5. Om uppsatsen godkänns, publiceras den på Lars Larsens blogg Forest Man. 
 
Lärare: Lars Larsen
 
 
Kyrkohistoria
 
Kursen "Allmän kyrkohistoria", 5 sp
 
Kurslitteratur: - Ellen G. Whites bok "Den stora striden", eller på engelska "The great controversy between Christ and Satan during the Christian dispensation", 1888, 704 s. De kyrkohistoriska partierna i den. 
 
-Kyrkohistoria för hemmet, av C. Fr. Lundin, 1911, tredje delen, allt förutom partierna med den romerska och grekiska kyrkan i slutet. 450 sidor. För den som ej kan inskaffa den rekommenderas ett annat kyrkohistorisk översiktsverk som behandlar tiden efter Luther, såsom senare delen (481-591) av Walker Willistons "A history of the Church", 1918, 666 s. Eller/och s. 394-665 i boken   "History of the Christian Church", 1900, av George Park Fischer. 
 
Tentamina: En godkänd uppsats om en märkesman eller märkeskvinna från de två kyrkohistorierna vi läst. på minst 2 A4-sidor, font 12, radavstånd 1,5. Om uppsatsen godkänns, publiceras den på Lars Larsens blogg Forest Man. 
 
Lärare: Lars Larsen
 
 
Exegetik (bibeltolkning)
 
Kursen: "Johannesevangeliets exegetik", 10 sp
 
Kurslitteratur: - Frédéric Godets kommentar till Johannesevangeliet i två band, första bandet (1890, 580 s.) på engelska är här, andra bandet (1893, 572 s.) här.
 
-Martin Luthers kommentar till Jesu avskedstal i Joh. 14-16, 594 sidor på svenska, översättning från 1858. Här är 16 kapitlet på engelska på nätet.  Om du inte får tag i boken på svenska, engelska eller tyska, kan den ersättas av Augustus Tholucks "Commentary on the Gospel of John", 1859, 468 s. för teologie magistrar med goda koinegrekiska kunskaper, och John Bird Sumner's: "A practical exposition of the Gospel according to St. John, in the form of lectures, intended to assist the practice of domestic instruction and devotion", 1850, 552 s., för nybörjare. För den mer mogne lärjungen rekommenderas Marcus Dods': The Gospel of St. John, part 1, 1908, 418 s.
 
Tentamina: En godkänd exegetisk utläggning (behöver inte vara teknisk) i en uppsats av ett kapitel i Johannesevangeliet, på minst 4 A4-sidor, font 12, radavstånd 1,5. Om uppsatsen godkänns, publiceras den på Lars Larsens blogg Forest Man.
 
Lärare: Lars Larsen
 
För dem som är helt obekant med grekiska rekommenderar jag att läsa Godets verk först när man kan grunderna i grekiskan. Den kryllar av grekiska. Man kan för övrigt välja sig själv sin Johannesevangeliekommentar, bara man klarar tentamina. 
 
 
Praktisk teologi
 
Kursen "365 psalmmelodier", 5 sp
 
Kurslitteratur: Svenska psalmboken, där vi lär oss 365 psalmmelodier, en per dag, man kan ta youtube till hjälp om man inte kan noter, eller lära sig grunderna i notläsning med hjälp av internet eller ett vanligt bibliotek för att kunna fullfölja kursen. 
 
Tentamina: Att skriva och tonsätta en godkänd luthersk psalm. Om den godkänns läggs den ut på Lars Larsens blogg Forest Man. 
 
Lärare: Lars Larsen
 
Som ni förstår, är denna kurs enbart för de musikaliska, de som kan sätta sig in i notläsning. 
 
 
Kursen: "Dagbetraktelselitteraturen" 5 sp
 
Kurslitteratur: Man skall gå igenom tre valfria dagbetraktelseböcker, en betraktelse per dag från alla tre under ett år. Min egen litteratur är: - Källor i öknen, av C.E. Cowman (den kan lånas på nätet på engelska här)
-Till ljus och kraft på livets väg, av Aurore Tisell
-En dag har börjat, av Nathanael Beskow
Sidantalet ska vara minst 1000 sidor sammanlagt.
Vi rekommenderar från nätet C.O.Rosenius dagbetraktelser från 1897. 
 
Tentamina: Att skriva själv en hel veckas dagliga betraktelser, på minst 4 A4-sidor, font 12, radavstånd 1,5, och få det godkänt. Om texterna godkänns, läggs de efter hand ut på Lars Larsens blogg Forest Man. 
 
Lärare: Lars Larsen
 
 
Språkstudier
 
Kursen: "Nytestamentlig grekiska för nybörjare", 10 sp
 
Kurslitteratur: Vi tittar på alla nybörjarkurser i NT-grekiska vi hittar på youtube (som t.ex. här (börja med den, den är lättast) och här och här (den är svår, men något får man med sig)), med tillhörande litteratur. Vi skriver ner och pluggar, med hjälp av uppläsningar på youtube, Johannesbreven, alla tre, i interlineär version. På det sättet får vi ett grundläggande ordförråd. 
 
-Som lärobok på nätet kan vi använda oss av Jonathan Wilkins lärobok "An introduction to the grammar of Koine Greek for English Barbarians", 2015, 47 s. och J. Gresham Machens "New Testament Greek for beginners", 1937, 312 s, 
 
Tentamina: Vi skriver ett godkänt andligt brev på koinegrekiska, med translittererad (fonetiskt omskriven till våra bokstäver) text, en halv A4-sida, minst, font 12, radavstånd 1,5, och översätter brevet till svenska. Om brevet godkänns (det kan vara helt basal grekiska, för småbarn), publiceras det på Lars Larsens blogg. 
 
Lärare: Lars Larsen och lärarna på youtube. 
 
 
Tillägg om mina studier
 
Jag är i Öfverby klosterskola något så märkligt som en lärare och elev på samma gång, i rent bokstavlig bemärkelse. Min skola är främst avsedd för mig själv. Min plan är att hinna med alla 40 studiepoängen under året 2021. Det blir att läsa minst 4600 sidor, och då innebär det minst 13-14 sidor per dag, pluss psalmerna och grekiskan. Jag avsätter 3-4 timmar till dessa studier per dag. 
 
 
Tillägg om Öfverby klosterskola överlag
 
Öfverby klosterskola är en teologisk skola online av folkhögskolekaraktär, med Lars Larsen som enda lärare, som erbjuder sig som nyttig sysselsättning för outsiders och enslingar som behöver fylla sin vardag med något. Den ger en kandidatutbildning i teologi på 120 studiepoäng (motsvarar de teologiska utbildningarnas 180 studiepoäng), och tar tre hela år i anspråk. Vi har inga sommarlov från utbildningen, inga lov överhuvudtaget, inte ens på helgerna vilar vi, för vi tycker om det vi gör, och genom att sprida ut studierna över året, behöver vi studera mindre varje dag. När kandidatutbildningen är klar, kanske utbildningen fördjupas till magister- och doktorsnivå, vem vet, för Larsen studerar för sig själv först och främst.
 
Man får förstås skräddarsy utbildningen såsom man finner det för gott, man kan gå t.ex. bara en enda kurs. 
 
Man kontaktar Larsen på msafig1@gmail.com om man vill gå hela eller delar av utbildningen. 

Om

Min profilbild

Lars Larsen

Born 1984 in Finland, Norwegian, lives in Österbybruk, Sweden, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such), is also called "The monk" ("munken", he is monk in a self-founded monastery order, "Den Heliga Naturens Orden", "The Order of the Holy Nature"), he calls himself "Forest Man Snailson" (Skogsmannen Snigelson) because of certain strong ties to Nature and the animals, founded among other things through many years of homelessness living in tent, cot, cave and several huts in the Flaten Nature Reserve and the Nacka Reserve outside of Stockholm. He debuted as a poet in 2007 with "Över floden mig" ("Across the river of me"), published by himself, he has also published an ecotheological work, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (Animalistic theology. The return of paradise") on Titel förlag 2010. He has published the poem collection "Naturens återkomst" (The return of Nature) on Fri Press förlag 2018 together with Titti Spaltro, his ex-girlfriend. Lars' professions are two, cleaner and painter (buildings). Before he was homeless, but right now he lives in Österby boende, a group home for mental patients 45 km northeast of Uppsala. His adress is: Harviksvägen 6A, 74830 Österbybruk, Sverige. One can reach him in the comments section on this blog. His texts on this blog are without copyright, belonging to "Public Domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela