Forest Man

Lars Larsen's blog

1. Johannes brev, kap. 4, del 3

Publicerad 2020-12-02 15:40:00 i Amorism, Comfort, Commentaries to New Testament books, Eschatology, God's incarnation, God's providence, History of religion, The second coming (the return of Jesus),

(fortsättning följer, om Gud vill)
 
(jag har valt att använda mig av den bästa svenska bibelöversättningen, den från 1917)
 
 
Kapitel 4, v. 7-10:

 7.  Mina älskade, låtom oss älska varandra; ty kärleken är av Gud,
      och var och en som älskar, han är född av Gud och känner Gud.
8. Den som icke älskar, han har icke lärt känna Gud, ty Gud är kärleken.
9. Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss, att Gud har sänt sin enfödde Son i världen, för att vi skola leva genom honom.
10. Icke däri består kärleken, att vi hava älskat Gud, utan däri, att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.Min kommentar: Här har vi kommit till ett helt centralt ställe i Bibeln. V. 7: Kärleken är det
mått man bör mäta med i andliga sammanhang, om något är från Gud. Om du kommer in
i en församling, och du märker kärlekens ande där, då är det en Guds församling, om icke,
är det en Satans synagoga.

V. 8: Gud är kärleken, kan det sägas enklare. I den utsagan ryms allt, och fast vi har hört den
tusen gånger, och den har blivit en utsliten fras för oss, ytlig och intetsägande, är den icke-
destomindre en av de djupaste utsagorna i Bibeln och världslitteraturen. Och om vi håller
oss till den, står vi på säker grund. Vår kristendom ska vara en kärlekens religion, inte en
aggressivitetens, hatets, krigets och dispyternas religion. All religion som är kärlek, tillhör
Gud, ty Gud är kärleken, och är inte etiketternas, utan väsendets Gud. Afrikanska
naturreligioner kan vara upphöjda långt över västerlänningars kristendom, trots all
vidskepelse, bara för att de kanske har mer kärlek än västerlänningarnas kristendom. Som
sagt, andlighet ska mätas på hur mycket kärlek den har.

V. 9: Guds kärlek har många uppenbarelseformer, men den starkaste finns i Guds inkarnation
i Jesus Kristus. Gud sände sin Son för att vi skulle leva genom honom, leva av honom. Jesus
Kristus skulle vara vår mat och vårt ljus och vårt syre, Gud såg att vi behövde detta för att
klara oss, och satte igång med sin frälsaregärning. En lika stor gärning, eller större, som
inkarnationen, blir Jesu andra ankomst, som vi skall leva av i tusenårsriket. Gud kommer att
ge oss den just då när vi behöver det.

V. 10: Den kärlek som vi har i vårt bröst, kommer inte från oss själva, utan från det faktum att
vi är älskade, av Gud, av Jesus, av varandra. Men mest av Gud. Och centrum i den kärlek
Gud har älskat oss med, är försoningen i Kristus Jesus. Det är det största Gud har gjort för
oss. Det kommer något ännu större i framtiden, Jesu återkomst, som skall sätta punkt för
allt lidande, överallt. Jag har sagt att Jesu återkomst är världshistoriens största händelse,
och jag håller fast vid det. Vi är inte bara frälsta av försoningen, vi är också frälsta i hoppet
om Jesu återkomst.


Om

Min profilbild

Lars Larsen

Born 1984 in Finland, Norwegian, lives in Österbybruk, Sweden, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such), is also called "The monk" ("munken", he is monk in a self-founded monastery order, "Den Heliga Naturens Orden", "The Order of the Holy Nature"), he calls himself "Forest Man Snailson" (Skogsmannen Snigelson) because of certain strong ties to Nature and the animals, founded among other things through many years of homelessness living in tent, cot, cave and several huts in the Flaten Nature Reserve and the Nacka Reserve outside of Stockholm. He debuted as a poet in 2007 with "Över floden mig" ("Across the river of me"), published by himself, he has also published an ecotheological work, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (Animalistic theology. The return of paradise") on Titel förlag 2010. He has published the poem collection "Naturens återkomst" (The return of Nature) on Fri Press förlag 2018 together with Titti Spaltro, his ex-girlfriend. Lars' professions are two, cleaner and painter (buildings). Before he was homeless, but right now he lives in Österby boende, a group home for mental patients 45 km northeast of Uppsala. His adress is: Harviksvägen 6A, 74830 Österbybruk, Sverige. One can reach him in the comments section on this blog. His texts on this blog are without copyright, belonging to "Public Domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela