Forest Man

Lars Larsen's blog

Jag drömde en av mitt livs härligaste drömmar inatt. ENGLISH: This night I dreamed one of the most wonderful dreams of my life

Publicerad 2021-02-21 06:39:00 i Healing and other miracles, Revivals, Special dreams, The Holy Spirit,

Natten till den 21.2.2021 hade jag en av mitt livs härligaste drömmar. Det var en apokalyps, en epifani. Det började med att jag blev förevisad det starkaste materialet i universum, Kristusmaterialet. Sedan var jag på ett bönemöte där Anden föll över de bedjande så till de grader att Kristus kändes helt verklig och helig olja, heligt vatten, började rinna från mig. När jag satt i bussen med vänner efteråt sprutade det heliga vattnet hela tiden från mig på alla i bussen, men bussen bara körde på. Det blev väckelse även i bussen. Vi skulle på en samling, en andakt, och när vi kom fram, fortsatte vattnet att rinna, och jag fick förklara för vännerna att det skedde därför att mitt lidande snart var slut, och min kropp visste det och jublade på detta sätt med det heliga vattnets framvällande. Jag har nämligen lidit så mycket, sa jag, men man ska inte gräva ner sig i sina lidanden, sa jag. Stämningen på andakten var outsäglig, obeskrivlig, vi kände att apokalypsen hade börjat, och den sista stora väckelsen innan Jesu återkomst, hade börjat, men jag manade till försiktighet, ty uppförde man sig lite fel i en väckelses jubel, sade man och gjorde man fel saker på fel plats och på fel tid, kunde det innebära inläggning på sinnessjukhus, och man kunde få sitt liv förstört. Jag sade det till alla i salen. Men jublet var ändå enormt, och lättnaden enorm, när man fick höra vad som hände mig med det heliga vattnet och varför. 
 
När jag vaknade var jag alldeles förstummad, och skrev genast ner drömmen. Något stort hade hänt, kände jag. En slags bekräftelse var det. Jag vaknade fem den morgonen, och gick inte och lade mig mer. Var detta ett förebud om Befrielsen? Jag tror det. Bönesvar var det ock, ty jag hade länge bett om att få bli fylld av Anden och få gudomliga, himmelska besök. 
 
Jag tror verkligen att Befrielsen är nära. 
 
 
ENGLISH:
 
The night of 21.2.2021 I had one of the most wonderful dreams of my life. It was an apocalypse, 
an epiphany. It started with me being shown the strongest material in the universe, the Christ
material. Then I was in a prayer meeting where the Spirit fell on the worshipers to such an extent
that Christ felt completely real and holy oil, holy water, began to flow from me. When I was sitting
in the bus with friends afterwards, the holy water constantly sprayed from me on everyone in the
bus, but the bus just drove on. There was revival in the bus as well. We were going to a gathering,
a devotion, and when we arrived, the water kept flowing, and I had to explain to my friends that it
was because my suffering was soon over, and my body knew it and rejoiced in this way with the
the emergence of the holy water. I have suffered so much, I said, but you should not dig into your
sufferings, I said. The mood of the devotion was unspeakable, indescribable, we felt that the
apocalypse had begun, and the last great revival before the return of Jesus, had begun, but I
urged caution, for if one behaved a little incorrect in a revival's rejoicing, if one said and did the
wrong things in the wrong place and at the wrong time, it could mean hospitalization, and you
could have your life ruined. I told this to everyone in the room. But the rejoicing was still enormous,
and the relief enormous, when people heard what happened to me with the holy water and why. When I woke up I was completely speechless, and immediately wrote down the dream.
Something big had happened, I felt. It was a kind of confirmation. I woke up at five that morning,
and did not go to bed anymore. Was this a harbinger of The Liberation? I think so. It was also
an answer to prayer, for I had long prayed to be filled with the Spirit and to receive divine, heavenly
visits.

I really believe that The Liberation is near.

Om

Min profilbild

Lars Larsen

Born 1984 in Finland, Norwegian, lives in Österbybruk, Sweden, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such), is also called "The monk" ("munken", he is monk in a self-founded monastery order, "Den Heliga Naturens Orden", "The Order of the Holy Nature"), he calls himself "Forest Man Snailson" (Skogsmannen Snigelson) because of certain strong ties to Nature and the animals, founded among other things through many years of homelessness living in tent, cot, cave and several huts in the Flaten Nature Reserve and the Nacka Reserve outside of Stockholm. He debuted as a poet in 2007 with "Över floden mig" ("Across the river of me"), published by himself, he has also published an ecotheological work, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (Animalistic theology. The return of paradise") on Titel förlag 2010. He has published the poem collection "Naturens återkomst" (The return of Nature) on Fri Press förlag 2018 together with Titti Spaltro, his ex-girlfriend. Lars' professions are two, cleaner and painter (buildings). Before he was homeless, but right now he lives in Österby boende, a group home for mental patients 45 km northeast of Uppsala. His adress is: Harviksvägen 6A, 74830 Österbybruk, Sverige. One can reach him in the comments section on this blog. His texts on this blog are without copyright, belonging to "Public Domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela