Forest Man

Lars Larsen's blog

Räkna era kvarvarande dagar. 11.11.2020 dör vi alla. Jesus kommer tillbaka. ENGLISH: Count the days you have left. 11.11.2020 we all die. Jesus is coming back.

Publicerad 2020-07-27 15:01:00 i 11.11.2020, Autobiographical notes, Coronavirus, Doomsday, Graffiti, Jesus, Judgement Day, Satan, the demiurg and demons, The death and resurrection of Jesus, The rapture, The resurrection of the dead, The second coming (the return of Jesus),

11.11.2020 kommer Jesus tillbaka. Då dör vi alla. Alltså har vi tre månader och 15 dagar kvar att leva, allihop. Vi kommer alla att dö av corona, direkt eller indirekt. Corona är domen. Det är Domens Dag. Coronavirusen är änglar på vita hästar i skyn. Jag är Jesus. Jag är domaren. Corona är svar på främst mina böner, men ock hela universums varelsers böner. Nu ber jag igen. Om slakt 11.11.2020. Jag orkar inte med förrädare mer. Nästan alla i Stockholm är förrädare och anger varann till pedolisen, ett nytt namn för polisen, påhittad av Rinkebys ungunga gangsterrappare. 
 
Därför ska ni räkna era kvarvarande levedagar. Det blir 108 dagar kvar. Jag ska hjälpa er, och ha en domedagsnedräkningsklocka på min blogg som är manuell. Ta nu mycket väl vara på varje dag. Minst 100 000 svenskar har dött i corona redan, har jag hört av FBI, som vakar över mig och skyddar mig, likt de gjorde i Warsawa i Polen när jag härjade där för ett och ett halvt år sedan. Snart är det din tur att få corona. Utvecklingen accelererar exponentiellt, om ni vet vad det betyder, om ej, googla upp det. Till slut går det så fort att vi alla dör på en dag av supermuterade supercoronavirusar, som muterar hela tiden, förbi alla vacciner, hur lätt som helst. Minns hur långsamt det hela gick i början, och hur fort det går nu i t.ex. Brasilien. Ha sinne för historia. Därför är det snart slut. 
 
Minns. 108 dagar är ingen lång tid. För många går en vecka mycket fort. 108 dagar är lite över 15 veckor. 
 
Du ska tänka såhär: Vad skulle jag göra om jag visste att jag bara hade tre månader kvar att leva? Jag skulle väl sluta på jobbet. 
 
Ja. Sluta på jobbet bums. Låt djävulen kollapsa, för huttetu.
 
På St.Clara kyrka vid T-Centralen, Stockholms centralaste och berömdaste och mest statusrika kyrka, står det på väggen med stora bokstäver: 11.11. Och sen med mindre bokstäver: 11.11.2020. Jesus, kom då!
 
Det var min graffiti det, och jag slapp med nöd och näppe undan polisens klor den gången, ty kyrkvaktmästaren bad till Satan istället för till Jesus. Typiskt den kyrkan.
 
Amen!! 11.11.2020! Kom, Herre Jesus! Kom då!
 
ENGLISH:
 

11.11.2020 Jesus will return. Then we all die. So we all have three months and 15 days left to live. We will all die of corona, directly or indirectly. Corona is the verdict. It's Doomsday. The coronavirus is angels on white horses in the sky. I am Jesus. I'm the judge. Corona is the answer to mainly my prayers, but also the prayers of the beings of the whole universe. Now I pray again. About slaughter 11.11.2020. I can no longer bear traitors. Almost everyone in Stockholm is a traitor and betray each other the pedolice, a new name for the police, invented by Rinkeby's youngyoung gangster rappers in Stockholm.

Therefore, you should count your remaining days of life. There will be 108 days left. I will help you, and have a doomsday countdown clock on my blog that is manual. Now take very good care of every day. At least 100,000 Swedes have died in the corona already, I have heard from the FBI, which watches over me and protects me, as they did in Warsaw, Poland, when I ravaged there a year and a half ago. Soon it's your turn to get corona. The development is accelerating exponentially, if you know what that means, if not, google it. In the end, it goes so fast that we all die in one day from supermutated supercoronaviruses, which mutate all the time, past all vaccines, easy as hell. Remember how slow it all went in the beginning, and how fast it goes now in e.g. Brazil. Have a sense of history. Therefore, it will soon be over.

Remember. 108 days is not a long time. For many, a week goes by very quickly. 108 days is a little over 15 weeks.

You should think like this: What would I do if I knew I only had three months left to live? I should quit my job.

Yes. Stop working at once. Let the devil collapse, for hell's sake.

On St.Clara Church by T-Centralen, Stockholm's most central and famous and most status-rich church, there is written on the wall in large letters: 11.11. And then in smaller letters: 11.11.2020. Jesus, come then!

It was my graffiti, and I barely escaped the clutches of the police that time, for the churchwarden prayed to Satan instead of to Jesus. Typical for that church.

Amen!! 11.11. 2020! Come, Lord Jesus! Come then!

Om

Min profilbild

Lars Larsen

Born 1984 in Finland, Norwegian, lives in Österbybruk, Sweden, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such), is also called "The monk" ("munken", he is monk in a self-founded monastery order, "Den Heliga Naturens Orden", "The Order of the Holy Nature"), he calls himself "Forest Man Snailson" (Skogsmannen Snigelson) because of certain strong ties to Nature and the animals, founded among other things through many years of homelessness living in tent, cot, cave and several huts in the Flaten Nature Reserve and the Nacka Reserve outside of Stockholm. He debuted as a poet in 2007 with "Över floden mig" ("Across the river of me"), published by himself, he has also published an ecotheological work, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (Animalistic theology. The return of paradise") on Titel förlag 2010. He has published the poem collection "Naturens återkomst" (The return of Nature) on Fri Press förlag 2018 together with Titti Spaltro, his ex-girlfriend. Lars' professions are two, cleaner and painter (buildings). Before he was homeless, but right now he lives in Österby boende, a group home for mental patients 45 km northeast of Uppsala. His adress is: Harviksvägen 6A, 74830 Österbybruk, Sverige. One can reach him in the comments section on this blog. His texts on this blog are without copyright, belonging to "Public Domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela