Forest Man

Lars Larsen's blog

1. Johannes brev, kap. 4, del 2

Publicerad 2020-11-29 15:56:00 i Antichrist, Commentaries to New Testament books, God, Heaven, Paradise, Satan, the demiurg and demons, Soul sleep and Hades,

(fortsättning följer, om Gud vill)
 
(jag har valt att använda mig av den bästa svenska bibelöversättningen, den från 1917)
 
 
Kapitel 4, v. 4-6:

4.  I, kära barn, I ären av Gud och haven övervunnit dessa; ty han
      som är i eder är större än den som är i världen.
5. De äro av världen; därför tala de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem.
6. Vi åter äro av Gud. Den som känner Gud, han lyssnar till oss; den som icke är av Gud, han lyssnar icke till oss. Härpå känna vi igen sanningens Ande och villfarelsens ande.Min kommentar
: V.4: De troende har övervunnit Antikrists ande eftersom de är av Gud, de
har sitt upphov i Gud, är födda av Gud. Och inte bara av denna orsak, utan även p.g.a. att
Gud är större än Antikrist och djävulen, den som är i världen, dvs. civilisationen. Detta är
en viktig punkt, att Gud är större än djävulen. Djävulen är inte Guds motpol, som en lika stark
motspelare till Gud i det kosmiska dramat, nej tillvaron är inte dualistisk på det sättet, djävulen
är en loppa i Guds ögon, och han kan när som helst göra slut på honom, men väljer att inte
göra det. Inte än. Varför är hans eget mysterium. Djävulen är en skapad varelse, och Gud är
oskapad, de tillhör helt olika kategorier. Djävulen är begränsad, Gud är oändlig, djävulen har
begränsad makt, Gud är allsmäktig, osv. En gång skall Gud stänga inne djävulen i stoftet, i
mikrolivet, och där skall han frälsas genom senilitet och glömmas bort i all evighet.

V.5: "Världen" här kommer från det grekiska ordet "kosmos" och innebär här i den första delen
av versen den stora massan av ogudaktiga människor. I förra versen innebar ordet "civilisationen".
Det innebär det också i mitten av vårt vers här; "därför tala de vad som är av världen", dvs. civi-
lisationen. De som är av Antikrists ande, har sin hemvist och sina rötter bland de ogudaktiga,
och talar därför bara om "civiliserade" ting, ting som civilisationen, inte Guds rike, handlar om.

V.6. "Vi åter äro av Naturen, Naturens rike, Guds rike. Den som känner Naturen, han lyssnar till
oss, den som icke är av Naturen, han lyssnar icke till oss." Det som gör att jag kan sätta likhets-
tecken mellan Gud och Naturen, är att Naturen med stort N först och främst är den osynliga natu-
ren, som är mest himlen, paradiset (ett litet område i Hades är helvetet, men det är så ofattbart litet
i jämförelse med den osynliga naturen i stort att det knappast märks. Det är heller inte en del av
naturen, utan är en civilisation).
 

Om

Min profilbild

Lars Larsen

Born 1984 in Finland, Norwegian, lives in Österbybruk, Sweden, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such), is also called "The monk" ("munken", he is monk in a self-founded monastery order, "Den Heliga Naturens Orden", "The Order of the Holy Nature"), he calls himself "Forest Man Snailson" (Skogsmannen Snigelson) because of certain strong ties to Nature and the animals, founded among other things through many years of homelessness living in tent, cot, cave and several huts in the Flaten Nature Reserve and the Nacka Reserve outside of Stockholm. He debuted as a poet in 2007 with "Över floden mig" ("Across the river of me"), published by himself, he has also published an ecotheological work, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (Animalistic theology. The return of paradise") on Titel förlag 2010. He has published the poem collection "Naturens återkomst" (The return of Nature) on Fri Press förlag 2018 together with Titti Spaltro, his ex-girlfriend. Lars' professions are two, cleaner and painter (buildings). Before he was homeless, but right now he lives in Österby boende, a group home for mental patients 45 km northeast of Uppsala. His adress is: Harviksvägen 6A, 74830 Österbybruk, Sverige. One can reach him in the comments section on this blog. His texts on this blog are without copyright, belonging to "Public Domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela