Forest Man

Lars Larsen's blog

1. Johannes brev, kap. 5, del 7 (sista delen)

Publicerad 2021-04-09 06:22:00 i About facebook and internet, Antichrist, Commentaries to New Testament books, Critique of technology, Jesus, Satan, the demiurg and demons, Sin, The essence of civilization,

(Det här är den sista bibelkommentaren jag skriver för resten av mitt liv, här på internet)
 
(jag har skrivit här förr att 1917 års bibelöversättning, som jag använder här, är den bästa svenska, men Helge Åkesons översättning är faktiskt mycket bättre)

 
Kapitel 5, v. 18-21:
 
18. Vi veta om var och en som är född av Gud att han icke syndar, ty
   den som har blivit född av Gud, han tager sig till vara, och den
   onde kommer icke vid honom.
 19. Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes
   våld.
 20. Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så
   att vi kunna känna den Sanne; och vi äro i den Sanne, i hans
   Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv.

 21. Kära barn, tagen eder till vara för avgudarna.


Min kommentar: V. 18: Här kommer aposteln Johannes vanliga radikalitet upp i dagen igen,
när han påstår att den som är född av Gud inte syndar. Jag tror inte han menade att den
som är född av Gud aldrig syndar mer. Jag tror han menade att den som är född av Gud
ligger inte i synden, utan kan falla i synd ibland, men reser sig upp. Ty han säger ju på
ett annat ställe att den som säger att han är utan synd, bedrar sig själva.

V. 19: På vanligt johanneiskt vis betyder världen här civilisationen, inte kosmos. Hela civilisat-
ionen är i Satans våld, är i fångenskap under Satan och hans demoner. Det är således Satan
som står som civilisationens härskare, som står överst i det civiliserade hierarkiet. Akta dig
för att vara civiliserad.

V. 20: Detta klingar av Johannes evangelium 17:3; "Och detta är evigt liv, att de känna dig, den
enda sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus." I johannesbrevets ställe tas Jesus
upp i Gudomen, den enda sanne Guden. Det är ett av de klara ställena i Nya Testamentet där
tanken på Jesu gudom är kristallklar.

V. 21: Vilka är vår tids avgudar? Pengar, sex och makt? Ja, men jag skulle vilja påstå att mer
än detta präglas vår tid av dyrkan av teknologin, och mest specifikt av internet. Internet är vår
tids stora avgud, som få vågar erkänna att är en avgud, och som få vågar avstå från. Man skulle
kunna säga att internet har med odjurets märke att göra. Så om du käre läsare vill ta dig i vara
för avgudarna idag, skall du ta dig i vara för internet. Hoppa av internet, innan du kollapsar med
internet.

Om

Min profilbild

Lars Larsen

Born 1984 in Finland, Norwegian, lives in Österbybruk, Sweden, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such), is also called "The monk" ("munken", he is monk in a self-founded monastery order, "Den Heliga Naturens Orden", "The Order of the Holy Nature"), he calls himself "Forest Man Snailson" (Skogsmannen Snigelson) because of certain strong ties to Nature and the animals, founded among other things through many years of homelessness living in tent, cot, cave and several huts in the Flaten Nature Reserve and the Nacka Reserve outside of Stockholm. He debuted as a poet in 2007 with "Över floden mig" ("Across the river of me"), published by himself, he has also published an ecotheological work, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (Animalistic theology. The return of paradise") on Titel förlag 2010. He has published the poem collection "Naturens återkomst" (The return of Nature) on Fri Press förlag 2018 together with Titti Spaltro, his ex-girlfriend. Lars' professions are two, cleaner and painter (buildings). Before he was homeless, but right now he lives in Österby boende, a group home for mental patients 45 km northeast of Uppsala. His adress is: Harviksvägen 6A, 74830 Österbybruk, Sverige. One can reach him in the comments section on this blog. His texts on this blog are without copyright, belonging to "Public Domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela