Forest Man

Lars Larsen's blog

1. Johannes brev, kap. 4, del 1

Publicerad 2020-11-25 17:42:00 i Antichrist, Commentaries to New Testament books, God's incarnation, Jesus, Saints,

(fortsättning följer, om Gud vill)
 
(jag har valt att använda mig av den bästa svenska bibelöversättningen, den från 1917)
 
 
Kapitel 4, v. 1-3:


  1.  Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna,
      huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i
      världen.
2. Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;
3. men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen.Min kommentar
: V.1: Vi får icke vara urskiljningslösa och blåögda i vår tro, vi bör skärpa

våra sinnen och vässa dem genom att bada dagligen i bön och heliga skrifter, så att vi får
andliga falkögon, till att upptäcka bedrag. Enligt Bibeln skall det aldrig vara så mycket bedrag
som i de yttersta tiderna, och vi lever i de yttersta tiderna, därför är aposteln Johannes
uppmaning mer aktuell än någonsin. Särskilt i internets tidevarv vadar vi i andligt avfall och
bedrag och sken utan innehåll. Om vi inte är alerta kommer vi att vika av från fädernas allvarliga,
levande tro, och istället få ett skenevangelium, gudaktighetens sken utan att äga dens kraft.
Jag upplever att de flesta församlingar idag har hamnat i detta. Därför är Gud extra överraskad
och glad om han finner dig vakande, och lönen för det blir desto större ju fler det är som sover.

V. 2: Inkarnationen, att Gud blev människa, och att Jesus är Messias, är enligt Johannes den
sanna trons kärna, och den som förnekar det är inte en sann kristen. Andra religioner har andra
kriterier på vad som är en sann troende. Men jag tror inte Johannes menade en teoretisk tro på
dessa ting, inte gudaktighetens
sken, utan jag tror att han menade en tro som tar sig uttryck i
praktisk helighet och sanning. Vad
är att i praktiken tro på att Jesus är Kristus, kommen i köttet?
Det är att låta Jesus vara ens kung,
ty ordet "messias" betyder kung. I praktiken. Och vad är att
i praktiken tro att Jesus är Kristus
kommen i köttet? Det är att låta Kristus komma i ens eget kött,
att själv inkarnera gudomligheten,
att bli ett helgon enligt Nathan Söderbloms definition av helgon:

"Helgon är den, som i sitt väsen, i kärlekens gärning, i gåvornas helgande åt Gud och bröderna,
i bönens och gudsdyrkans innerlighet och glöd visar att Gud lever, och som således hjälper andra
att tro på den Heliges majestät. Helig är den som hör Gud till och sålunda i sin erfarenhet och i
sitt leverne uppenbarar något av Guds
 makt."

(Nathan Södersbloms tal vid invigningen av Svenska Margaretakyrkan den 20 december 1925.)

Apostlarna uppmanar oss till att bli inget mindre än helgon. För apostlarna var det att vara helgon
så normalt att de kallade medlemmarna i sina församlingar för "de
heliga i den och den staden",
alltså för helgon, ty "helig" är en synonym till "helgon". Ribban är
betydligt lägre idag för vem som
kan räkna sig som kristen. På apostlarnas tid betydde ordet
kristen "en mini-messias", det är den
gammalgrekiska betydelsen av ordet.


V. 3: Johannes är så sträng att han kallar dem som inte i sitt liv bekänner Jesus, i praktiken tror
på Jesus, för att vara av Antikrists ande, lite i samma stil som han kan säga att de som syndar
är av djävulen. Med andra ord, om man inte är ett helgon, är man av Antikrists ande. Så sträng
är Johannes. Redan på Johannes tid var denna anden verksam, Antikrists ande, som vi ser idag
i sin fullaste blomning, med hela teknologiseringen och mekaniseringen av tillvaron.
 

Om

Min profilbild

Lars Larsen

Born 1984 in Finland, Norwegian, lives in Österbybruk, Sweden, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such), is also called "The monk" ("munken", he is monk in a self-founded monastery order, "Den Heliga Naturens Orden", "The Order of the Holy Nature"), he calls himself "Forest Man Snailson" (Skogsmannen Snigelson) because of certain strong ties to Nature and the animals, founded among other things through many years of homelessness living in tent, cot, cave and several huts in the Flaten Nature Reserve and the Nacka Reserve outside of Stockholm. He debuted as a poet in 2007 with "Över floden mig" ("Across the river of me"), published by himself, he has also published an ecotheological work, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (Animalistic theology. The return of paradise") on Titel förlag 2010. He has published the poem collection "Naturens återkomst" (The return of Nature) on Fri Press förlag 2018 together with Titti Spaltro, his ex-girlfriend. Lars' professions are two, cleaner and painter (buildings). Before he was homeless, but right now he lives in Österby boende, a group home for mental patients 45 km northeast of Uppsala. His adress is: Harviksvägen 6A, 74830 Österbybruk, Sverige. One can reach him in the comments section on this blog. His texts on this blog are without copyright, belonging to "Public Domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela