Forest Man

Lars Larsen's blog

1. Johannes brev, kap. 5, del 4

Publicerad 2021-02-15 21:08:00 i Commentaries to New Testament books, Faith and trust, God's providence, Jesus, Nature mysticism, Nature romanticism, Salvation, The millennial kingdom, The second coming (the return of Jesus), Universalism, the doctrine about the final salvation of all,

(fortsättning följer, om Gud vill och jag orkar och lever)
 
(jag har skrivit här förr att 1917 års bibelöversättning, som jag använder här, är den bästa svenska, men Helge Åkesons översättning är faktiskt mycket bättre)
 
 
Kapitel 5, v. 10-12:
 
10.  Den som tror på Guds Son, han har vittnesbördet inom sig själv;
      den som icke tror Gud, han har gjort honom till en ljugare,
      eftersom han icke har trott på Guds vittnesbörd om sin Son.
11. Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och det livet är i hans Son.
12. Den som har Sonen, han har livet; den som icke har Guds Son, han har icke livet.


Min kommentar: V. 10: Detta vers får mig att tänka på Paulus' ord i Rom. 8:16 om att
Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Tror man på Jesus, bör man få fräls-
ningsvisshet, som är en gåva från himlen att be om om man inte har den. Ja, att ha
vittnesbördet inom sig själv, är att ha frälsningsvisshet, visshet om att man kommer till
himlen när man dör, eller är frälst just nu och kommer till himlen om man dör just nu.
Det finns många grader av frälsningsvisshet, vissa menar att de inte är frälsta innan
alla är frälsta, så menar jag. För dem innebär frälsningsvisshet vissheten om allas
slutliga frälsning. Jag kan vittna om mig själv att jag har en sådan visshet om allas
slutliga frälsning, och den frälsningsvissheten som man får av det, är en mer grund-
murad frälsningsvisshet, ty man räknar som så att blir alla frälsta till slut, blir jag också
frälst till slut, även om jag inte vore frälst nu, och det är en god grund att stå på för
känslan av trygghet och tilliten till Guds försyn.

V. 11: Evigt liv skall egentligen vara "eoniskt liv", eller "tidsålderligt liv", ty ordet som över-
sätts
med evigt är "aionios", och betyder tidsålderlig. Vad är det då för ett liv som Gud har
givit oss,
vad är detta tidsålderliga liv, vilken tidsålder menas? Jag tror det är den messianska
tids
åldern som menas, eller med andra ord tusenårsriket, Guds rike på jorden som skall kom-
ma
efter Jesu återkomst, och vars första fas, första tidsålder av dom skall vara i tusen år. Det
riket har flyttat in i den frälstes bröst, så han upplever det redan nu. Tusenårsriket är i Jesus
Kristus, där han är är tusenårsriket. Så när Jesus flyttar in i den frälstes bröst, flyttar själva
tusenårsriket in, tusenårsriket där lejonet skall gå fridfullt bredvid lammet och en liten gosse
vallar
dem, enligt orden i Jesaja 11:6. Människorna skall vara djurens och naturens vänner i
tusenårsriket, och när tusenårsriket flyttar in i ditt bröst, flyttar naturens härlighet och natur-
kärleken också in, och du ser att vi alla är en del av naturen, Guds skapelse, inte
utanför.

V.12: Vad innebär det att "ha Sonen"? Jag tror Johannes syftar på samma Kristi inneboende i
den troende som Paulus gör när han talar om att den troende är i Kristus och
Kristus är i honom.
Så här ser vi att Johannes skiljer mellan de frälsta och de icke-
frälsta på basen av om Kristus
bor i dem. Om Kristus inte bor i den troende, har han
icke livet, är inte frälst. Då hjälper inte
det att man "tror", är rättfärdiggjord av "tron
allena", om inte Kristus syns i den troende, är han
inte frälst, enligt Johannes. Åter
igen ser vi Johannes radikalitet, som liknar på aposteln Jakobs
radikalitet i bedöm
ningen av en människa.

Om

Min profilbild

Lars Larsen

Born 1984 in Finland, Norwegian, lives in Österbybruk, Sweden, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such), is also called "The monk" ("munken", he is monk in a self-founded monastery order, "Den Heliga Naturens Orden", "The Order of the Holy Nature"), he calls himself "Forest Man Snailson" (Skogsmannen Snigelson) because of certain strong ties to Nature and the animals, founded among other things through many years of homelessness living in tent, cot, cave and several huts in the Flaten Nature Reserve and the Nacka Reserve outside of Stockholm. He debuted as a poet in 2007 with "Över floden mig" ("Across the river of me"), published by himself, he has also published an ecotheological work, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (Animalistic theology. The return of paradise") on Titel förlag 2010. He has published the poem collection "Naturens återkomst" (The return of Nature) on Fri Press förlag 2018 together with Titti Spaltro, his ex-girlfriend. Lars' professions are two, cleaner and painter (buildings). Before he was homeless, but right now he lives in Österby boende, a group home for mental patients 45 km northeast of Uppsala. His adress is: Harviksvägen 6A, 74830 Österbybruk, Sverige. One can reach him in the comments section on this blog. His texts on this blog are without copyright, belonging to "Public Domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela