Forest Man

Lars Larsen's blog

Rörelsen "Mental Patients' Lives Matter". En redogörelse

Publicerad 2020-06-28 06:15:00 i Antipsychiatry, Autobiographical notes, George Floyd and the Black Lives Matter-movement, Mental Patients' Lives Matter, Psychiatry and psychology, The order of the holy Nature,

(Avskrift av minibok skriven för hand med kulspetspenna och sirligt smyckad som 1600-talssmåskrifter)
 
(Stockholm 2020)
 
 
"Corona, himmelske 
bodyguard,
förinta denna rörelses
motståndare
för all evighet."
 
 
 
Beskrivning av rörelsen
 
Karaktär: Rörelsen är en gren av "Black Lives Matter"-rörelsen och uppstod i dess kölvatten för att göra slut på apartheiden mot mentalpatienterna, "samhällets avskum". 
 
Födelse: Rörelsen föddes lördagen den 13.6. 2020, av att en mentalpatient i Nynäshamn i Sverige dagen innan blev brutalt tortyrmördad av polisen med historiens värsta tortyrvapen, elpistol, det som så fint kallas "tjänstevapen". Det kallas också "elchocksvapen". Jag har blivit torterad med detta vapen (det Hemliga Vapnet) två gånger, men dog ej. Mentalpatienten i Nynäshamn hade svagt hjärta, och dog av tortyren. Alla tidningar i Sverige med ambitioner skrev om händelsen i tidningarna sina som kom ut 13.6. Men de skrev korta ting, tyvärr. Notiser. Så gör man bara i Sodom. Bara i Sodoms Sodom. 
 
Spridning: Än så länge är denna globala rörelse begränsad till internets värld. Några demonstrationer har ej hållits. Rörelsen är löst organiserad. 
 
Huvudkvarter: Rörelsen opererar än så länge inom ramarna för rörelsen "Den Heliga Naturens Orden", en ny religiös rörelse i Stockholm, fristående från alla religioner, en rörelse som i sin tur lyder under den globala Amoristkyrkan, en ny global religion, ledd av biskop Fredrik Vesterberg i Stockholm, son till en professor. Fredrik är en akademisk religionsfilosof. 
 
Rörelsen har tre byggnader den opererar i: Eddies loppis i Gamla Stan, Stockholm, DHNO:s (Den Heliga Naturens Ordens) kloster och meditationscenter i ödemarken, och Ankarets allmänpsykiatriska avdelning 2, rum 9 (nio är ett heligt tal inom Kabbala), ett kontorsrum som ny har flyttat till Ytterö psykosavdelning, Nykroppagatan 35, 123 32 Farsta, rum 5. Tel. 08-12341530 
 
Ledare: Lars Larsen, författare och religionsgrundare
 
Bas på internet: Bloggen "Forest Man", på engelska, internationellt läst, med läsare t.o.m. i Nigeria. Adressen till bloggen är: 
 
www.larslars.blogg.se
epost: msafig1(at)gmail.com
 
Förlag som rörelsen har: Tidskriften Deltas förlag (ett förlag som Lars Larsen driver).
 
Tidskrift som rörelsen har: "Tidskriften Delta. Tidskrift för litteratur och återknytning till naturen". Har kommit ut med ett tiotal nummer. Hackig utgivning. Lite pengar. 
 
Är rörelsen registrerad än?: Nej, vi har ej kommit så långt. 
 
Planer att registrera sig?: Ja. Självklart. 
 
Har rörelsen hunnit få underavdelningar, eller s.k. "avknoppningar"?: Ja. En. Den heter "Rörelsen för valfri medicinering". Rörelsen går på Turbo-fart. Denna rörelse har proklamerats redan i offentligheten. Ingen kan stoppa den. En känd författare har startat den, med en maktbas som går att lita på. 
 
Rörelsens ambitioner: Att bli lika stor rörelse som "Black Lives Matter"-rörelsen, och befria alla mentalpatienter från allt förtryck. Kort och gott. Första steget: Valfrihet i medicineringen. Dvs. slut med tvångsmedicinering. 
 
Rörelsens nationaldag: 12.6.
 
Rörelsens störste martyr och helgon: Han vi kallar "Nynäshamnmartyren" från 12.6.2020
 
Rörelsens intellektuella vägrödjare:
 
1) Thomas Szasz
 
2) Ronald David Laing
 
3) Peter Breggin
 
4) Peter Götzsche
 
5) Robert Whitaker
 
Organisationer som varit vägrödjare: KMR ("Kommittén för mänskliga rättigheter") (eng. CCHR, "Citizens Commission on Human Rights"). En organisation för mentalpatienters mänskliga rättigheter. 
 
Litteratur som vi anbefaller: 
 
-"För mentalpatienters mänskliga rättigheter" (2018) av Lars Larsen
 
-"Pillerparadoxen" (2014), av Robert Whitaker
 
-"Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse", (2016) av Peter Götzsche
 
-"Psykisk sjukdom - en myt", (1970) av Thomas Szasz (eng. "Mental illness: A myth")
 
-"Da Vinci-koden", (2003) av Dan Brown
 
(googla för mer information om dessa böcker. Det står mycket om dom allihop på nätet)
 
 
Rörelsens stadgar
 
1. Vi vill vara en "non-commercial" rörelse. Vi tillåter avlöning av bodyguards inom DHNO, inget mer. 
 
2. Vi tar emot gåvor, men ej mutor. Vi är ej som Greenpeace. Vi är för fattiga för sån girighet. Korruption tåles ej. 
 
3. Vi tillåter ej egendom, ty rörelsen är en del av DHNO, en klosterorden
 
4. Vi använder alla pengar vi får till avlöning av bodyguards och till spridande av information, inte minst litteratur. 
 
5. Vi lyder alla lagar i samhället. DHNO:s krumelurer oavhängiga vår rörelse får stå för deras räkning. Det är inte samma rörelse. Vi bör vara registrerade, det är inte DHNO. 
 
6. Vi organiserar oss hierarkiskt och gammaldags auktoritärt, dock med mildhet, som Frälsningsarmén. Det gör inte DHNO.
 
7. Vi tillåter vapen. Våra bodyguards får bära SÄPO-vapen. 
 
8. Vi tillåter värnplikt och tjänstgöring i armén. Bl.a. för att skydda oss mot psykiatri, polis och andra fiender. Marinen rekommenderas, tjänst hos prins Carl Philip likaså. Han är vår man. 
 
9. I etiken läser vi ej Tolstoj, Gandhi och Thoreau, utan böcker som "Kvinnors vrede", ekofeminister som Maria Suutala, urfolkskrigföring, litteratur kring Black Lives Matter, Greenpeace-etik, civil olydnads-etik, krigsromaner likt "Verdun" av Edgar Maass (1936), litteratur om "Stockholms blodbad", "De tre musketörerna" av Alexandre Dumas (1844), "Robin Hood", av Howard Pyle (1883), "Tsarens kurir" av Jules Verne (1876), och mycket annat som ska tipsas om mer vid andra tillfällen. Men vi läser inte Tolstoj, Gandhi och Thoreau. Inte ens Martin Luther King. Varför ska vi en gång förklara. Inte nu. 
 
10. Ett psykiatriskt specialbibliotek bör upprättas för allmänheten i Stockholm. Med folkbildningssyfte. För att bekämpa Johan Cullberg (f.1934) et al. Där ska vi ha med bokstavligen ALLT på området. Forskare ska anställas. 
 
11. Utbildning i "amoristisk psykiatri" bör få stor specialitet och prioritet, och skall ledas av biskop Fredrik Vesterberg i Amoristkyrkan, som själv är f.d. psykpatient med tvångsvård bakom sig (han har dock alltid varit helt mentalt frisk. Detta är viktigt att poängtera). Amoristisk psykiatri innebär "kärleksfull psykiatri" med omsorg och medlidande i fokus, inte biologisk medicin. Utbildningens huvudkvartér är "Gustav Vasa-källaren" i Gamla Stan, och psykvårdaren Johan (skyddad identitet) är en av lärarna där. Kurser skall ordnas och utbildningsprogram hamras fram. Allt lett av teologer och filosofer, ej psykiatriker. Folkhögskolestatus bör det ansökas om för dessa utbildningar. 

Om

Min profilbild

Lars Larsen

Born 1984 in Finland, Norwegian, lives in Österbybruk, Sweden, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such), is also called "The monk" ("munken", he is monk in a self-founded monastery order, "Den Heliga Naturens Orden", "The Order of the Holy Nature"), he calls himself "Forest Man Snailson" (Skogsmannen Snigelson) because of certain strong ties to Nature and the animals, founded among other things through many years of homelessness living in tent, cot, cave and several huts in the Flaten Nature Reserve and the Nacka Reserve outside of Stockholm. He debuted as a poet in 2007 with "Över floden mig" ("Across the river of me"), published by himself, he has also published an ecotheological work, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (Animalistic theology. The return of paradise") on Titel förlag 2010. He has published the poem collection "Naturens återkomst" (The return of Nature) on Fri Press förlag 2018 together with Titti Spaltro, his ex-girlfriend. Lars' professions are two, cleaner and painter (buildings). Before he was homeless, but right now he lives in Österby boende, a group home for mental patients 45 km northeast of Uppsala. His adress is: Harviksvägen 6A, 74830 Österbybruk, Sverige. One can reach him in the comments section on this blog. His texts on this blog are without copyright, belonging to "Public Domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela