Forest Man

Lars Larsen's blog

1. Johannes brev, kap. 4, del 4

Publicerad 2020-12-09 15:47:00 i Amorism, Commentaries to New Testament books, God, Microlife philosophy, Resurrection, Spirit and matter, The death and resurrection of Jesus,

(fortsättning följer, om Gud vill)
 
(jag har valt att använda mig av den bästa svenska bibelöversättningen, den från 1917)
 
 
Kapitel 4, v. 11-13:

 11.  Mina älskade, om Gud så har älskat oss, då äro ock vi pliktiga
      att älska varandra.
12. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älska varandra, så förbliver Gud i oss, och hans kärlek är fullkomnad i oss.
13. Därav att han har givit oss av sin Ande veta vi att vi förbliva i honom, och att han förbliver i oss.


Min kommentar:
V.11: Det är liksom som om Johannes vill säga att Gud är vår förebild i

kärleken, att vi är pliktiga att ta efter honom, att följa i hans fotspår. Lite som Jesus sade:
"Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig." Det är logiskt. Vi
är skapade till Guds avbilder, till att vara en återspegling av Guds väsen.

V.12: Nu går Johannes ut på djupt vatten. Ingen har någonsin sett Gud. Det är starkt sagt.
Och det är judiskt, mycket judiskt. Inte ens Mose såg, enligt judendomen, Guds ansikte,
bara Gud på ryggen. Jag tror på detta. Ingen har någonsin sett Gud, sådan han är som
Fadern, han är osynlig, men vi har sett honom som Sonen, vi har sett Jesus Kristus, Fadern
inkarnerad. På det sättet har vi sett Gud, men bara på ryggen, likt Mose. Att se den osynlige
Guden, Fadern själv i sin nakenhet, vore att se Gud i ansiktet.

På samma sätt som ingen har sett Gud, har ingen sett verklighetens uppståndelsevärld,
den egentliga himlen, ovanför Hades' himmel, där man är vaken och inte sover. Vi har
dock sett denna värld på ryggen, när Jesus visade sig som uppstånden för sina lärjungar.
Men ingen människa har gått in i denna värld helt och hållet, den har bara stuckit sitt huvud
in i vår värld lite grann. Jag kan dock tänka mig att atomer och bakterier besöker helt och
hållet denna värld redan under sitt jordeliv, så heliga är de. Så det är bara människor som
inte har sett Gud och verklighetens uppståndelsevärld.

V.13: Vad är att ha fått Guds Ande? Det är att ha fått Andens dop, och det igen är att ha blivit
doppad ner i Guds väsen, och kommit upp förnyad, med Guds väsen i sitt bröst. Ett simpelt
lyckorus är inget Andedop, det är att ha missförstått Andedopet totalt. Blott om lyckoruset för-
vandlar dig för resten av ditt liv, har du fått Andens dop. Detta dop är något holistiskt, som be-
rör hela människan, och Ande kan betyda väsen eller medvetande på hebreiska och grekiska,
och är något mycket mer än ett simpelt lyckorus á la pingströrelsen. Att få Andens dop är att
få hela Gud i sig, inte bara hans extatiska effekter. Och mycket kunde sägas om vad Guds
väsen är för något, men låt mig kort nämna något om vad det är: Det är skogens ande och
fågelungars ande.

Om

Min profilbild

Lars Larsen

Born 1984 in Finland, Norwegian, lives in Österbybruk, Sweden, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such), is also called "The monk" ("munken", he is monk in a self-founded monastery order, "Den Heliga Naturens Orden", "The Order of the Holy Nature"), he calls himself "Forest Man Snailson" (Skogsmannen Snigelson) because of certain strong ties to Nature and the animals, founded among other things through many years of homelessness living in tent, cot, cave and several huts in the Flaten Nature Reserve and the Nacka Reserve outside of Stockholm. He debuted as a poet in 2007 with "Över floden mig" ("Across the river of me"), published by himself, he has also published an ecotheological work, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (Animalistic theology. The return of paradise") on Titel förlag 2010. He has published the poem collection "Naturens återkomst" (The return of Nature) on Fri Press förlag 2018 together with Titti Spaltro, his ex-girlfriend. Lars' professions are two, cleaner and painter (buildings). Before he was homeless, but right now he lives in Österby boende, a group home for mental patients 45 km northeast of Uppsala. His adress is: Harviksvägen 6A, 74830 Österbybruk, Sverige. One can reach him in the comments section on this blog. His texts on this blog are without copyright, belonging to "Public Domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela