Forest Man

Lars Larsen's blog

Mitt sista blogginlägg på internet. ENGLISH: My last blogpost on the internet

Publicerad 2021-04-09 06:31:00 i About facebook and internet, Antichrist, Autobiographical notes, Critique of technology, The collapse of civilization,

Käre läsare. 

Jag har på sistone gått igenom en kort råkostfasta, och haft ett andligt uppvaknande igen, denna
gång
till farorna med internet.

Vilka är vår tids avgudar? Pengar, sex och makt? Ja, men jag skulle vilja påstå att mer
än detta präglas vår tid av dyrkan av teknologin, och mest specifikt av internet. Internet är vår
tids stora avgud, som få vågar erkänna att är en avgud, och som få vågar avstå från. Man skulle
kunna säga att internet har med "odjurets märke" (vilddjurets märke) att göra. Så om du käre
läsare
vill ta dig i vara för avgudarna idag, skall du ta dig i vara för internet. Hoppa av internet,
innan du
kollapsar med internet. Internet kommer att kollapsa en dag, säger vissa teknologiex-
perter. Jag tror
det blir under min livstid.

Det här blir mitt sista blogginlägg på internet, jag skall själv hoppa av innan det är för sent.
Härefter
använder jag internet bara i absoluta nödfall, till att skriva helt nödvändiga eposter till
myndigheter,
för att vårda min relation med myndigheterna, och nödvändiga email till släktningar
och de allra närmaste vännerna.
.
Tack, käre läsare, för tiden som varit, för att du har kikat in här, och jag önskar dig
all lycka till i fort
sättningen. Fasta gärna, så du kan vakna andligen. Vi måste fasta och be i dessa
svåra tider, för att
veta Guds vilja.

Jag skall dock låta denna blogg stå här till varning för alla förbipasserande. Jag har gjort mitt på
inter
net, känns det som. Nu återstår att finna andra stimuli än internet. Stimuli där ute i den verk-
liga världen,
såna finns det rikliga av.

Jag skall aldrig återvända till internet, förutom min plikt att ha kontakt med myndigheterna och
släktningar.


Varma hälsningar från er bror och vän Lars Larsen


ENGLISH:


Dear readers.

I have lately been going through a short raw food fast, and had a spiritual awakening again, 
this time to the dangers of the internet. Which are the idols of our time? Money, sex and power? Yes, but I would like to say that
more than this, our time is characterized by the worship of technology, and most specifically
the internet. The Internet is the great idol of our time, which few dare to admit is an idol,
and which few dare to refrain from. You could say that the internet has to do with the
"mark of the beast". So if you, dear reader, want to beware of the idols today, you must beware
of the internet. Jump off the internet, before you collapse with the internet. The Internet will
collapse one day, some technology experts say. I think it will be during my lifetime. This will be my last blog post on the internet, I will quit before it's too late. Hereafter I use the internet only in absolute emergencies, to write absolutely necessary emails
to authorities, to nurture my relationship with the authorities, and necessary emails to
relatives and the closest friends.

Thank you, dear reader, for the time that has passed, for having peeked in here,
and I wish you all the best in the future. Fast gladly, so you can wake up spiritually.
We must fast and pray in these difficult times, in order to know the will of God. However, I will leave this blog here as a warning to all passers-by. I have done my share on
the internet, it feels like. Now it remains to find other stimuli than the internet. Stimuli out there
in the real world, there is plenty of that.

I will never return to the internet, besides my plight to have contact with the authorities and
relatives. Warm greetings from your brother and friend Lars Larsen
Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Lars Larsen

Born 1984 in Finland, Norwegian, lives in Österbybruk, Sweden, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such), is also called "The monk" ("munken", he is monk in a self-founded monastery order, "Den Heliga Naturens Orden", "The Order of the Holy Nature"), he calls himself "Forest Man Snailson" (Skogsmannen Snigelson) because of certain strong ties to Nature and the animals, founded among other things through many years of homelessness living in tent, cot, cave and several huts in the Flaten Nature Reserve and the Nacka Reserve outside of Stockholm. He debuted as a poet in 2007 with "Över floden mig" ("Across the river of me"), published by himself, he has also published an ecotheological work, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (Animalistic theology. The return of paradise") on Titel förlag 2010. He has published the poem collection "Naturens återkomst" (The return of Nature) on Fri Press förlag 2018 together with Titti Spaltro, his ex-girlfriend. Lars' professions are two, cleaner and painter (buildings). Before he was homeless, but right now he lives in Österby boende, a group home for mental patients 45 km northeast of Uppsala. His adress is: Harviksvägen 6A, 74830 Österbybruk, Sverige. One can reach him in the comments section on this blog. His texts on this blog are without copyright, belonging to "Public Domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela